η βιβλιοθήκη

αναζήτηση

Το υλικό της Σχολικής Βιβλιοθήκης είναι οργανωμένο με βάση τη Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey. Σύμφωνα με αυτό, οι βασικές τάξεις οργανώνονται κατά επιστημονικούς κλάδους ή γνωστικά πεδία. Με άλλα λόγια η βασική αρχή της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey είναι η εξής: τα μέρη του ταξινομικού συστήματος κατατάσσονται κατά επιστημονικό κλάδο και όχο κατά θέμα. Η Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey χωρίζεται σε δέκα κύριες τάξεις, οι οποίες καλύπτουν από κοινού τον κόσμο της γνώσης. Κάθε κύρια τάξη χωρίζεται σε δέκα διαιρέσεις και κάθε διαίρεση σε δέκα τμήματα, ενώ υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι αριθμοί για τις διαιρέσεις και τα τμήματα.

Οι δέκα κύριες τάξεις είναι:

000        Γενικά θέματα
100        Φιλοσοφία και ψυχολογία
200        Θρησκεία
300        Κοινωνικές επιστήμες
400        Γλώσσα
500        Φυσικές επιστήμες και μαθηματικά
600        Τεχνολογία (εφαρμοσμένες επιστήμες)
700        Τέχνες     Καλές και διακοσμητικές τέχνες
800        Λογοτεχνία και ρητορική
900        Γεωγραφία και ιστορία

Επιπρόσθετα υπάρχουν δύο ειδικές κατηγορίες
στις οποίες συγκαταλέγεται η ελληνική και ξένη λογοτεχνία

Ελληνική Λογοτεχνία
Ξένη Λογοτεχνία

Αναζητήστε τον τίτλο που σας ενδιαφέρει ακολουθώντας τον παραπάνω οδηγό.