η βιβλιοθήκη

Χρήση της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Δανεισμός: Το υλικό της βιβλιοθήκης μπορεί να δανειστεί στα ενεργά μέλη σύμφωνα με τους όρους του εσωτερικού κανονισμού.

Αναγνωστήριο: Στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας έως και 25 επισκεπτών ταυτόχρονα.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Η βιβλιοθήκη είναι εξοπλισμένη με τέσερις σταθμούς εργασίας (workstations) συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο.

 

Παρέχεται πρόσβαση στο Internet (βλ. εσ. κανονισμό), ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τίτλους από το υλικό της βιβλιοθήκης έχοντας άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων του τοπικού server. Παράλληλα ο επισκέπτης μπορεί να κρατήσει σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή ή να εκτυπώσει τα αποτελέσματα της αναζήτησής του. Τέλος, με τη βοήθεια των Η/Υ, ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει εκπαιδειτικά cd rom από τη συλλογή της βιβλιοθήκης.

Συζητήσεις - προβολές: Στη βιβλιοθήκη υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος που προσφέρεται για προβολές ταινιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα ή παρουσιάσεων εργασιών με τη βοήθεια Η/Υ. Στο χώρο αυτό μπορούν να φιλοξενηθούν εως και 28 άτομα, ενώ ο προσανατολισμός της οθόνης προβολής δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης εκδηλώσεων και από μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Στον τεχνικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται βιντεοπροβολέας, διαφανοσκόπιο, μικροφωνική εγκατάσταση, Η/Υ, βίντεο, DVD και τηλεοπτικός δέκτης.