η βιβλιοθήκη

αναζήτηση

300 Κοινωνικές επιστήμες

300  Κοινωνικές επιστήμες
310  Συλλογές γενικών στατιστικών
320  Πολιτικές Επιστήμες
330  Οικονομική επιστήμη
340  Δίκαιο
350  Δημόσια διοίκηση και στρατιωτικές επιστήμες
360  Κοινωνικά προβλήματα και υπηρεσίες - ενώσεις
370  Εκπαίδευση
380  Εμπόριο, επικοινωνίες, μεταφορές
390  Έθιμα, εθιμοτυπία, λαογραφία

*σε κάθε υποκατηγορία αντιστοιχεί ένα αρχείο .rtf (μορφή εμπλουτισμένου κειμένου του MS Word). Για τις υποκατηγορίες χωρίς υπερσύνδεση δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη σχετικό υλικό.