η βιβλιοθήκη

"Μια Μέρα στη Βιβλιοθήκη"

Το πρόγραμμα "Μια μέρα στη Βιβλιοθήκη" απευθύνεται σε μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης του Δημοτικού σχολείου. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών με το θεσμό της Σχολικής βιβλιοθήκης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η βασική δομή του προγράμματος έχει ως εξής:

Φωτογραφικό αρχείο επισκέψεων σχ. έτους έτους: 2008-2009
2009-2010

Μέρος 1ο "Λίγη Θεωρία"

 • Άφιξη στο χώρο της βιβλιοθήκης, τακτοποίηση των μαθητών και σύντομη αναφορά στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού όπου στεγάζεται η βιβλιοθήκη.
 • Ίδρυση και λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
 • Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες στο νομό Μαγνησίας.
 • Χρήση της Σ.Β. από την εκπαιδευτική κοινότητα. – Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. – Εξωδιδακτικά προγράμματα.
 • Αναφορά στο σύστημα δεκαδικής ταξινόμησης Dewey. Παραδείγματα από το υλικό της βιβλιοθήκης
 • Ερωτήσεις - Απορίες.
Δεκαπεντάλεπτο Διάλειμμα

Μέρος 2ο "Προβολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού"

 • Προβολή βίντεο  με θέμα «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας» στο οποίο μεταξύ άλλων προβάλλεται το έργο του ειδικού τμήματος αποκατάστασης παλαιών ή κατεστραμμένων βιβλίων.
 • Προβολή σύντομου βίντεο με αποσπάσματα από σχολικές βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα. Και οι δύο ταινίες προέρχονται από την Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
 • Συζήτηση με τα παιδιά.
Δεκαπεντάλεπτο Διάλειμμα

Μέρος 3ο "Πρακτική Εφαρμογή"

 • Πρακτική εφαρμογή. Παρουσίαση της διαδικασίας εγγραφής νέου μέλους και δανεισμού ενός τίτλου.
 • Εργασία των μαθητών με θέμα την αναζήτηση και καταγραφή πληροφοριών που σχετίζονται με το όνομα συγγραφέα, τον τίτλο του βιβλίου, τον εκδοτικό οίκο και άλλα στοιχεία, σε έτοιμη φόρμα που θα δοθεί στους μαθητές αφού προηγηθεί αναλυτική παρουσίαση.
 • Αναζήτηση τίτλων στους υπολογιστές της βιβλιοθήκης με τη χρήση του προγράμματος ΑΒΕΚΤ.
Δεκαπεντάλεπτο Διάλειμμα

Μέρος 4ο "Συνοψίζοντας..."

 • Ανακεφαλαίωση – απολογισμός.
 • Συζήτηση με τους μαθητές γαι τις απορίες και τις εντυπώσεις από την επίσκεψη.
 • Συμπλήρωση βιβλίου επισκεπτών και αναμνηστικές φωτογραφίες.

Ο αριθμός των μαθητών που πρόκειται να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 25. Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα πρέπει να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους στη βιβλιοθήκη τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν. Μετά το τέλος της επίσκεψης θα δίνεται στους μαθητές αναμνηστικό έντυπο συμμετοχής.