το σχολείο

Συστεγαζόμενα σχολεία

Στο κτίριο του πρώην Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, εκτός από το 2ο Γενικό Λύκειο, συστεγάζονται τα εξής σχολεία:

2ο ΕΠΑ.Λ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

1ο Σ..Ε.Κ. Βόλου

1ο Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής

1ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Βόλου

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)