η βιβλιοθήκη

αναζήτηση

400 Γλώσσα

400  Γλώσσα
410  Γλωσσολογία
420 Αγγλική και παλαιά Αγγλική
430  Γερμανικές γλώσσες - Γερμανική
440  Ρομανικές γλώσσες - Γαλλική
450  Ιταλική, Ρουμανική, Ραιτορομανική
460  Ισπανική και Πορτογαλική γλώσσα
470  Ιταλογενείς γλώσσες - Λατινική
480  Ελληνικές γλώσσες - Αρχαία Ελληνική
490  Άλλες γλώσσες

*σε κάθε υποκατηγορία αντιστοιχεί ένα αρχείο .rtf (μορφή εμπλουτισμένου κειμένου του MS Word). Για τις υποκατηγορίες χωρίς υπερσύνδεση δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη σχετικό υλικό.