η βιβλιοθήκη

τα νέα της βιβλιοθήκης

Απόσπασμα από την παράσταση που δόθηκε στο θέατρο της Παλιάς Ηλεκτρικής