η βιβλιοθήκη

τα νέα της βιβλιοθήκης

Βιώσιμη Ενέργεια και Ψηφιακό βίντεο (δημοσίευση 4 Απριλίου 2011)

 

Οι φορείς CECE ‑Spanish Confederation of Centers for Teaching‑ (SP), Ave Maria Schools (SP), CSVM (IT), EEN (IT), Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (GR), Kolping-Bildungswerk Wuerttemberg  (DE), Marijampole (LT) και  Europartners 2000 (BG) διοργανώνουν τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό: «Βιώσιμη Ενέργεια και Ψηφιακό Βίντεο. Yourvid Save Energy 2010-2011» με το γενικότερο θέμα «Το σχολείο μου και η Βιώσιμη Ενέργεια». Βασικοί στόχοι του διαγωνισμού είναι η:

- Προώθηση της επαφής ανάμεσα στους μαθητές από όλη την Ευρώπη, ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να αναπτύξουν μια κριτική στάση απέναντι σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής καθώς και ανάπτυξη θετικής και δημιουργικής απόκρισης με στόχο την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση της ενέργειας.
- Ενσωμάτωση των αξιών της αειφορίας (sustainability) στο εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης και εξάσκησης, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή η έννοια της βιώσιμης ενέργειας αλλά και να καθοριστεί η εξοικονόμηση ενέργειας ως εκπαιδευτικός στόχος τόσο για το σχολείο όσο και για την ευρύτερη κοινωνία.
- Χρήση των διαθέσιμων πόρων στην εκπαιδευτική κοινότητα με ένα βιώσιμο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Μαγνησίας και η Σχολική Βιβλιοθήκη δήλωσαν συμμετοχή, στέλνοντας μία τρίλεπτη παρουσιάση ενός πρότυπου μοντέλου οικολογικής κατοικίας που μπορεί να κατασκευαστεί εύκολα από μαθητές και στη συνέχεια να πειραματιστούν πάνω σε αυτό. Την έρευνα, την επιστημονική τεκμηρίωση και το σενάριο επιμελήθηκε ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Μαγνησίας, Δρ. Σεραφείμ Σπανός, φυσικός. Στην κάμερα, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ και στην αφήγηση, ο Κώστας Αμυγδαλίτσης, υπεύθυνος της Σχολικής Βιβλιοθήκης - ηλεκτρονικός και στην κατασκευή του σπιτιού, ο Κώστας Πιτσάβας, ηλεκτρολόγος, εκπαιδευτικός 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.

Περισσότερες πληροφορίες
http://www.edugate.gr/epikairotita/eyropaikos-diagonismos-gia-biosimi-energeia-psifiako-binteo-2010-2011
http://www.yesenergy.eu/

Από τον κανονισμό του διαγωνισμού απαγορεύεται οποιαδήποτε προβολή του διαγωνιζόμενου υλικού (βίντεο) πριν τη λήξη και ανάδειξη των νικητών. Στην παρακάτω φωτογραφία, το παρασκήνιο της παραγωγής.