το σχολείο

Πρόγραμμα Θεατρικής Παιδείας

"Ρήγας, ο δια παντός χρόνου" (απόσπασμα)