Ολική επαναφορά

Από τον Οκτώβριο του 2010 το τιμόνι του 2ου Γενικού Λυκείου ανέλαβε η καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας Ασημένια Μανιατοπούλου, υποδιευθύντρια για πολλά χρόνια στο 6ο Γ. Λ. Βόλου. Γνωρίζοντας ότι το πέρασμα από τη διεύθυνση του σχολείου μπορεί να είναι σύντομο, δεν δίστασε να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές που αφορούν στην αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου. Φυσικά για γίνει αυτό, έπρεπε να καταρριφθεί το δόγμα που είχαν υιοθετήσει όλοι οι προηγούμενοι διευθυντές συνεπικουρούμενοι από τους περισσότερους καθηγητές: «Δεν αλλάζω τίποτε, δεν είναι δική μου δουλειά». Η αρχική καχύποπτη ματιά, μετατράπηκε σε απλή παρατήρηση, εξελίχθηκε σε ενεργή συμμετοχή και μετουσιώθηκε σε καθολική αποδοχή όλων των προσπαθειών που έγιναν για να αποκτήσουμε ένα χώρο εργασίας περισσότερο ανθρώπινο και φιλικό. Υποστηρικτής και αρωγός στο εγχείρημα η Σχολική Βιβλιοθήκη. Ακόμη, μαθητές και εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις εργασίες και ανυπομονούν για τις επόμενες.

είσοδος σχολείου

πριν

μετά

γραμματεία

πριν

μετά

Η/Υ μηχανοργάνωση

πριν

μετά

αποθήκη υλικού

πριν

μετά

αποθήκη γραφικής ύλης

πριν

εσωτερικός διάδρομος ισογείου

πριν

μετά

εσωτερικός διάδρομος ορόφου

πριν

μετά

γραφείο διεύθυνσης

πριν

μετά

γραφείο καθηγητών

πριν

μετά

Όλα τα παραπάνω απεικονίζουν ένα μέρος από τις αλλαγές οι οποίες είναι κατά πολύ περισσότερες.