Αποστολή μηνυμάτων SMS για στήριξη του έργου της ΕΛΕΠΑΠ

οι πρόεδροι των δεκαπενταμελών μαθητικών συμβουλίων, Γιώργος Μπόλτσης (2ο Γ.Λ. Ν. Ιωνίας) και Μιχάλης Λάγγουρας (2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας)

μαθητές και εκπαιδευτικοί στο προαύλιο

μαθητές και εκπαιδευτικοί στο προαύλιο