Έκθεση για την 28η Οκτωβρίου 1940 σχ. έτος 2008-2009