Αγωγή Υγείας "Στηρίζομαι στα Πόδια μου" σχ. έτος 2007-2008

συνεδρία της ομάδας με συντονίστρια την Χ. Αλεξάκη

επίσκεψη στο κέντρο "Πρόταση Ζωής"

η ομάδα με τον υπ. της βιβλιοθήκης Κ. Αμυγδαλίτση