Περιβαλλοντική Εκπαίδευση "Κάθε χωριό και γεύση" σχ. έτος 2007-2008

αναζήτηση πληροφοριών στο Internet

έρευνα προϊόντων στο Super Market

παρασκευή παραδοσιακού φαγητού στο Ριζόμυλο Μαγνησίας