Συγγραφείς και Εικονογράφοι στα Σχολεία "Πέτρος Τατσόπουλος" σχ. έτος 2007-2008

Ο Π. Τατσόπουλος συνομιλεί με τους μαθητές

η ομάδα εργασίας με τους συντονιστές και τον διευθυντή του σχολείου